Preview Mode Links will not work in preview mode

In de Kennisnet-podcast praten we met experts over thema's rond onderwijs en ict.

Denk aan:

  • digitale geletterdheid
  • innovatieve toepassingen
  • privacy
  • onderwijsvernieuwing

 

Jun 15, 2022

Hoe kunnen we vanuit publieke waarden invulling geven aan technologie in het onderwijs, in plaats van dat de technologie (of beter gezegd: de bedrijven achter deze technologie)?  Hoe blijft het onderwijs autonoom? Dat is een groot vraagstuk, abstract ook, waar Kennisnet en SURF samen de tanden in zetten. In deze podcast...


Jun 3, 2022

Welke wijsheid heeft het onderwijs nodig om met artificial intelligence om te gaan? Over die vraag gaan Larissa Zegveld en Remco Pijpers van Kennisnet in gesprek met hoogleraar Haroon Sheikh. 

Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen hun intelligentie...