Preview Mode Links will not work in preview mode

In de Kennisnet-podcast praten we met experts over thema's rond onderwijs en ict.

Denk aan:

  • digitale geletterdheid
  • innovatieve toepassingen
  • privacy
  • onderwijsvernieuwing

 

Jun 15, 2022

Hoe kunnen we vanuit publieke waarden invulling geven aan technologie in het onderwijs, in plaats van dat de technologie (of beter gezegd: de bedrijven achter deze technologie)?  Hoe blijft het onderwijs autonoom? Dat is een groot vraagstuk, abstract ook, waar Kennisnet en SURF samen de tanden in zetten. In deze podcast gaan Remco Pijpers van Kennisnet en Christien Bok van SURF erover in gesprek met filosoof Miriam Rasch. 

In de podcast komen 3 paradoxen aan bod - zoals Rasch deze ook beschrijft in haar boek Autonomie. Een zelfhulpgids. Bij elke paradox bespreken we de betekenis voor digitalisering in het onderwijs. 

Paradox 1: De techbedrijven ondergraven de autonomie, keuzevrijheid en handelingsvrijheid én prijzen die in één en dezelfde beweging.
Paradox 2: Dat wat eerst de essentie van menselijkheid was, is nu de essentie van de techniek.
Paradox 3: Persoonlijke autonomie vraagt om collectieve actie.


Over Miriam Rasch

Miriam Rasch is filosoof en auteur van onder meer Autonomie. Een zelfhulpgids. In haar boek gaat Rasch in op autonomie aan de hand van de 3 bovengenoemde paradoxen. 

Meer lezen