Preview Mode Links will not work in preview mode

In de Kennisnet-podcast praten we met experts over thema's rond onderwijs en ict.

Denk aan:

  • digitale geletterdheid
  • innovatieve toepassingen
  • privacy
  • onderwijsvernieuwing

 

Oct 11, 2022

Technologie biedt tal van mogelijkheden om burgers bij de democratie te betrekken. Daarbij kunnen we, meer dan we nu doen, leren van jongeren en hoe zij met technologie omgaan. Laat het onderwijs daar zijn voordeel mee doen. Dat stelt Rudy van Belkom in deze podcast. Daarin gaat hij in gesprek met Larissa Zegveld en Remco Pijpers van Kennisnet.  

Rudy van Belkom is directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek en auteur van het boek Alive and Clicking - Er is hoop voor de democratie. 

Van Belkom is vooral bekend van de Technologie Kieswijzer, een speciale stemhulp over techgerelateerde onderwerpen als privacy en nepnieuws. Via deze stemhulp kunnen kiezers informatie krijgen over hoe politieke partijen aankijken tegen bijvoorbeeld big tech.  

Alive and Clicking gaat over hoe technologie de democratie kan versterken. Van Belkom is hoopvol omdat hij vertrouwen heeft in jongeren en hun manier van omgaan met technologie. Wat kan het onderwijs doen om jongeren sterker te maken?  

In deze podcast gaan we in op de volgende vragen:  

  • Wat stemt Van Belkom hoopvol als hij kijkt naar jongeren en hun digitale participatie? Waar kunnen we van leren?  
  • Hoe kan het onderwijs daarop inspelen?  
  • Hoe kan het onderwijs leerlingen meer betrekken bij besluiten over technologie?