Preview Mode Links will not work in preview mode

In de Kennisnet-podcast praten we met experts over thema's rond onderwijs en ict.

Denk aan:

  • digitale geletterdheid
  • innovatieve toepassingen
  • privacy
  • onderwijsvernieuwing

 

Apr 28, 2022

Wat zegt onderzoek over hoe digitale geletterdheid in het onderwijs kan worden ingebed? We praten er in deze podcast over met Anneke Smits, lector onderwijsinnovatie en ict aan de hogeschool Windesheim in Zwolle.

Anneke Smits bekeek in de wetenschappelijke literatuur wat we weten over hoe we digitale geletterdheid effectief kunnen onderwijzen. Vier bruikbare lijnen komen daaruit naar voren:  

1. Doe het samen en sluit aan bij het echte leven

2. Doseer het computergebruik

3. Investeer in kennis 

4. Zorg voor sterke leraren

Lees verder: gesprekstips van Anneke Smits en Remco Pijpers