Preview Mode Links will not work in preview mode

In de Kennisnet-podcast praten we met experts over thema's rond onderwijs en ict.

Denk aan:

  • digitale geletterdheid
  • innovatieve toepassingen
  • privacy
  • onderwijsvernieuwing

 

Jan 10, 2023

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. SLO is begonnen kerndoelen te ontwikkelen. Maar met kerndoelen alleen zijn we er nog niet. Alle leraren zullen digitaal geletterd moeten worden. We vroegen Jelmer Evers, vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond, welke perspectieven hij ziet.  

In deze podcast, waarin Evers spreekt met Larissa Zegveld en Remco Pijpers van Kennisnet, geeft hij zes adviezen: drie voor scholen en drie voor de sector.  Hoe verder met digitale geletterdheid en docentprofessionalisering?  

Adviezen voor scholen: 

  • Maak geen apart vak van digitale geletterdheid, maar integreer het in andere vakken.
  • Zorg intern voor kwaliteit; huur geen externe capaciteit in. 
  • Maak zelf tijd en ruimte voor digitale geletterdheid; speel lestijd vrij. 

Adviezen voor de sector:  

  • Maak van digitale geletterdheid geen examenvak. 
  • Betrek de beroepsgroep op een slimme manier bij de nieuwe kerndoelen. 
  • Maak structurele afspraken over tijd, ruimte en zeggenschap.